Saturday, March 26, 2005

hmmm....

ang diwa ko ngayo'y lumilipad sa kalawakan...
iniisip kung bakit ganito ang buhay na pumapasan?
perpekto ka at ako'y lusak lamang..
sana'y iyong mapansin ang pagibig na kailangan ng puwang ..

No comments: