Wednesday, March 23, 2005

***Hesus***

Ngayong Mahal na araw...
May isang mahalagang tao na sa ati'y dumadalaw...
Siya ay si Hesus, ang ating tagapagligtas...
Ang pagmamahal niya sa atin, buhay niya ang katumbas...


Maraming Kahulugan, Sa puso niya'y nagpapabigat...
Kaya isipin natin sakripisyo niya ba ay sapat?
Binuhay niya ikaw, ako, tayong lahat...
Pati ba naman sarili nating krus, siya pa ang bubuhat??


Kapatid, mahal tayo ni hesus na ating Diyos...
Kaya pinabayaan niya na ang sarili niya'y mapako sa krus...
Sana ngayong kuaresma tayo'y magnilay-nilay...
Sa kabutihang dala niya sana tayo'y mag-alay...


Matutong magdasal, Magsakripisyo, at Magtiis...
Gaano man kahirap o kasarap, kakapal o kanipis...
Mag Pasalamat tayong lahat sa dakila nating tagapagligtas...
At naway sa kabilang buhay, magkita-kita tayo sa kamay niya sa itaas...(Karen Mae :)

No comments: