Wednesday, January 19, 2005

sa pagyakap ng rosas...

Yumakap ako sa isang rosas...
At niyakap ko nang kay higpit..
Na ni apoy man o alon.. di makapagpapabitiw..


Yumakap ako sa isang rosas..
At niyakap ko nang buong pag-iingat..
Na di koh inaalintanang tumirik ang bawat tinik...


Yumakap ako sa isang rosas...
At niyakap koh ng puspos sa pag-ibig...
Na agad akong lumusaw noong kusa akong iniwan...


Wala na ngayon ang rosas sa lilim ng aking kamay...
Wala na ngayon ang rosas.. sa silong ng aking bisig..
Wala na ngayon ang rosas sa aking yakap..


At inihagis ko sa langit ang dalawa kong kamao..
Kasabay ang pa-impyernong hiyaw ng pagkaguho..
At tumulo, umagos, lumuha ng dugo ang aking mga bisig..


At ang rosas ay mas maganda...
At ang rosas ngayon ay mas malambing
Dahil wala na siyang tinik...


At ang rosas ngayon ay masaya at tangan-tangan ng iba..


At akong unang yumakap ay nakaluhod..
Bugbog ang mata, duguan sa labas at loob...

No comments: